Polityka prywatności

1. Grupa Wnętrzator zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Grupa Wnętrzator pytań związanych z usługami dietavenus.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi

2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług dietavenus.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie dietavenus.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych.

3. Grupa Wnętrzator oświadcza, iż:

1. przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,

2. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

4. Grupa Wnętrzator informuje, iż:

1. jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika.

2. podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,

3. możliwe jest korzystanie z usług dietavenus.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownik,

4. w Serwisie dietavenus.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług dietavenus.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług dietavenus.pl.

5. Grupa Wnętrzator oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług dietavenus.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Grupa Wnętrzator adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami dietavenus.pl.

6. otrzymywanie od Grupa Wnętrzator współpracowników lub kontrahentów Grupa Wnętrzator, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami dietavenus.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Grupę Wnętrzator lub na zlecenie Grupy Wnętrzator lub przy jej udziale.

Strony Trzecie

Strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i kierowania reklam.

Użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi kierowania reklam

Mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru znajduje się na tej stronie